Yleisesti hyväksytty kokeellinen hoito ?

Valvira paheksuu lausunnossaan, että allekirjoittanut on määrännyt lääkkeitä kuten pieniannoksista naltreksonia "kokeellisena hoitona laajalle potilasjoukolle". Valviran mukaan kokeellista hoitoa on mahdollista antaa vain muutamalle kymmenelle, ei sadoille potilaille, kuten allekirjoittanut on tehnyt. Ajatteleeko Valvira seuraavasti: kun kokeellista hoitoa on annettu muutamalle kymmenelle potilaalle ja todettu hoidon olevan tehokasta ja hyvin siedettyä, ja kun kokeellisen hoidon kiintiö on tullut täyteen, pitää seuraavalle potilaalle sanoa, että hänen on etsittävä toinen lääkäri, jonka kokeellinen potilaskiintiö ei vielä ole täynnä. Kun lääkkeestä saa hieman kokemusta, sitä ei saa enää kirjoittaa, vaan lääkkeen voi aloittaa ainoastaan sellainen lääkäri, jolla ei lääkkeestä ole aikaisempaa kokemusta.

Loogisempaa olisi ajatella, että jos kokeellisesta lääkkeestä on muutaman kymmenen potilaan kohdalla hyvää kokemusta, jonka perusteella ei ole myöskään erityistä aihetta epäillä merkittävää turvallisuusriskiä, lääkkeen käyttöä voisi jatkaa kokemusperäisenä hoitona, toki edelleen hoidon vaikuttavuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia tarkasti seuraten ja kirjaten.

Julkisen sektorin toimijoilla on "yleisesti hyväksyttyä" kokeilla useita masennus-, psykoosi- ja unilääkkeitä, joiden tehosta ja turvallisuudesta ei CFS-potilailla ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Näitä lääkkeitä on siis pidettävä kokeellisina hoitoina. Koska psyykenlääkkeet ovat tehottomia CFS-oireisiin ja aiheuttavat merkittäviä haittavaikutuksia, ei mikään näistä lääkkeistä ole saavuttanut edes kokemusperäisen hoidon tasoa. Koska näitä lääkkeitä edelleen kirjoitetaan kokeellisina hoitoina laajalle potilasjoukolle, tulisi mielestäni Valviran harkita varoituksen antamista laajalle lääkärijoukolle.

Hallinto-oikeus kumoaa Valviran antaman varoituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.9.2017 antamassaan päätöksessä kumonnut Valviran 19.1.2015 Unestan lääkäri Olli Pololle antaman varoituksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Vuonna 2013 alkaneen käsittelyn aikana on tullut uutta tieteellistä selvitystä, joka ei ole ollut Valviran tiedossa sen tehdessä valituksenalaista päätöstä. Hallinto-oikeus toteaa myös, että hallintokäyttölain 31 § (586/1996) mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valviran päätöksessä on ollut virheellinen lausuma päätöksen välittömästä täytäntöönpanosta. 

Valvira sulkee Unestan lääkärinvastaanoton

Lakimies Kirsi Liukkonen välitti minulle tänään 4.9.2017 Valviran valvontalautakunnan kokouksen päätöksen, joka kieltää allekirjoittaneen oikeuden pitää yksityisvastaanottoa. Valviran mukaan "potilasturvallisuuden turvaaminen edellyttää, että ohjaan potilaani muiden lääkäreiden vastaanotoille". 

Päätöksen johdosta olen tänään perunut kaikki varatut vastaanottoajat. Olen ryhtynyt selvittämään keinoja aloitettujen hoitojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Näillä näkymin ainakin LDN-reseptit saadaan uusittua. LDN-reseptien uusiminen on edelleen turvallista myös terveyskeskuksessa, koska Valviran Markus Henriksson on sähköpostissaan vakuuttanut, ettei kukaan suomalainen lääkäri ole saanut seuraamuksia LDN:n määräämisestä. Allekirjoittaneen toiminnan rajoitus ei siis koske LDN:n määräämistä yleisesti. LDN on nykyään yleisesti hyväksytty kokemusperäinen hoito kroonisessa väsymysoireyhtymässä.

Allekirjoittanut on yksityisvastaanotollaan kehittänyt kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien potilaiden hoitomenetelmiä, joiden avulla potilaiden oireita, työkykyä ja elämänlaatua on voitu merkittävästi ja turvallisesti parantaa. Valviran antaman toimintakiellon keskeisin peruste on se, että nämä hoidot ovat "saattaneet vaarantaa potilasturvallisuutta" ja "potilaiden pääsy psykiatriseen hoitoon on saattanut hoitojen vuoksi viivästyä". Olen hoitanut kymmenen vuoden ajan kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsiviä potilaita ja "saattanut vaarantaa potilasturvallisuutta" potilasturvallisuuden kuitenkaan vaarantumatta. Mielestäni tämä on osoitus siitä, että toimintatapani ei ole ollut erityisen uhkarohkea tai vaarallinen. Hoitomenetelmien turvallisuutta lisää se, että niillä on vahva uuteen tutkimustietoon perustuva lääketieteellinen pohja. Sen sijaan yleisesti hyväksytty perinteinen käytäntö diagnosoida krooninen väsymysoireyhtymä masennukseksi vaarantaa potilasturvallisuutta, jos potilas altistetaan väärille hoidoille tai jätetään kokonaan hoitamatta. Potilasturvallisuus saattaa myös vaarantua, mikäli vaikeasti sairaiden potilaiden hoidot Valviran päätöksen vuoksi nyt keskeytyvät.

Omasta puolestani olen pahoillani, että tähän tilanteeseen on tultu. Lääketieteen uudistuminen on hidas ja tuskallinen prosessi, mutta se on väistämätöntä. Olen omistanut elämäni lääketieteelle ja pyrkinyt löytämään tietoon perustuvan turvallisen hoitoratkaisun myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole yleisesti tiedossa olevaa hoitolinjaa. Tutkimustyö on tullut avuksi silloin, kun riittävää tietoa ei ole ollut olemassa. Olen suuresti kiitollinen potilailleni, jotka ovat auttaneet minua ymmärtämään monien lääketieteen mysteereinä pidettyjen sairauksien mekanismeja. Potilaan kuunteleminen ja ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä potilaan kanssa ei valitettavasti ole kuitenkaan maassamme hyväksyttävää.

Olen luottavainen, että Valviran tänään tekemä päätös tulee osaltaan edistämään kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien potilaiden asiaa myös maassamme. Vaikeassa tilanteessa otetaan nyt aikalisä ja laaditaan strategia, jolla voitetaan. "Voittajat eivät koskaan luovuta, eivätkä luovuttajat koskaan voita." (Vince Lombardi)

 

 

Subcategories