Toistetut keittosuolainfuusiot POTS-potilailla: tuore tutkimus

Unestassa olemme jo vuosia auttaneet ortostaattisista oireista kärsiviä CFS-potilailta toistetuilla keittosuolainfuusioilla. Hoitovaikutuksen mekanismia ei tunneta, mutta vasteen toistettavuus ja vasteen säilyminen vuosien ajan puhuvat lumevaikutusmekanismia vastaan. Hoito ei paranna CFS:ää, mutta lievittää oireita laaja-alaisesti. Hoito on hyvin siedettyä ja kustannustehokasta. Infuusioiden toistaminen 3-4 viikon välein on huomattavasti kevyempää, kuin esim. dialyysipotilailla 3 kertaa viikossa toistettavat dialyysit. Tutkimuksen mukaan CFS-potilaiden elämänlaatu on merkittävästi huonompaa kuin muissa sairauksissa, dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien (Hvidberg et al 2015). Tuoreen tutkimuksen mukaan toistetut keittosuolainfuusiot parantavat merkittävästi POTS-oireista kärsivien CFS-potilaiden elämänlaatua (Ruzieh et al 2017).

Hvidberg et al: 2015: CFS-potilaiden elämänlaatu

Ruzieh et al. 2017: Toistetut keittosuolainfuusiot vähentävät POTS-potilaiden oireita ja parantavat elämänlaatua

 

LDN ja CFS: Uusi kliininen lääketutkimus alkaa Unestassa

 

Etsimme henkilöitä, joilla on diagnosoitu krooninen väsymysoireyhtymä. Saatatte soveltua vapaaehtoiseksi tutkimushenkilöksi kliiniseen lääketutkimukseen, jos olette vähintään 18-vuotias, olette käyttäneet matala-annoksista naltreksonia (LDN) vähintään puolen vuoden ajan ja olette kokeneet, että LDN lievittää ainakin osaa väsymysoireyhtymäänne liittyvistä oireistanne.

Tutkimukseen osallistuminen ja tutkimuslääkkeet ovat maksuttomia. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, joka ei ole lääketeollisuuden tukema. Tutkimus tehdään Tutkimuskeskus Unestassa Tampereella ja tutkimuksesta vastaa keuhkosairauksien erikoislääkäri, dosentti Olli Polo. 

Alustavan kiinnostuksen tutkimukseen osallistumisesta voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Myöhemmin ilmoitetaan myös puhelinnumero, johon voi ilmoittautua. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostissa tutkittavan tiedote tarkempaa tutustumista varten. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se edellyttää kirjallista suostumusta. Olemme myöhemmin yhteydessä ilmoittautuneisiin.

 

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

1) olette yli 18-vuotias vapaaehtoinen mies tai nainen ja täytätte kroonisen väsymysoireyhtymän diagnostiset kriteerit ICC:n mukaan (varmistetaan Esitietolomakkeella).

2) Teillä on ollut käytössä LDN vähintään puoli vuotta (6 kk), ja nykyinen annoksenne on 3 mg tai 4,5 mg vuorokaudessa.

3) olette vakuuttuneet, että LDN lievittää ainakin osaa krooniseen väsymysoireyhtymään liittyvistä oireistanne.

4) lääkityksessänne tai ei-lääkkeellisissä hoidoissanne ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten 30 vuorokauden (1 kk) aikana.

5) Allekirjoitatte tietoon perustuvan suostumuksen, jossa vahvistatte vapaaehtoisen halukkuutenne osallistua tutkimukseen.

 

Ette ehkä sovellu tutkimukseen, jos:

1) krooninen väsymysoireyhtymänne on erittäin vaikea-asteinen (olette tällä hetkellä pyörätuoli- tai vuodepotilas).

2) Teillä on tällä hetkellä kroonisen väsymysoireyhtymän akuutti pahenemisvaihe.

3) Teillä on tällä hetkellä haittavaikutusoireita, jotka liitätte LDN-lääkitykseen.

4) Teillä on käytössänne vahvoja kipulääkkeitä (ns. opioideja).

5) Teillä on käytössänne pregabaliinia tai gabapentiiniä sisältävä lääke.

6) Teillä on käytössänne immuunijärjestelmää lamaava, immunosuppressiivinen lääke.

7) tutkimuksesta vastaavan lääkärin arvion mukaan tutkimukseen osallistuminen vaarantaisi terveytenne.

 

Tutkimukseen osallistuu noin 130 Suomessa asuvaa tutkittavaa.

 

Unestan ajanvaraus (suljettu)

Jonojen pitkittymisen välttämiseksi olemme siirtyneet kuukausittaiseen ajanvaraukseen. Kunkin kalenterikuukauden aikoja voi varata edeltävän kuun 15. päivästä alkaen. Esim. syyskuun 2017 aikoja voi varata 15.8.2017 klo 10 alkaen.

Subcategories