Nuorten ME/CFS: Kansainvälinen hoitosuositus julkaistu

ME/CFS on yleinen sairaus, joka tunnetaan yleisyyteensä nähden poikkeuksellisen huonosti. Tästä syystä myös tutkimustietoa on sairaudesta vähän. Lasten sairauteen pitkään perehtyneet kliinikot ovat laatineet kokemusperäisen ohjeistuksen siitä, miten ME/CFS tulisi diagnosoida nuorilla ja miten oireita voi lievittää.

Linkki suositukseen: Rowe ym. 2017

Linkki vuonna 2014 päivitettyyn aikuisten ME/CFS-hoitosuositukseen: ME/CFS Primer for clinicians 2014

Infektiolääkäri Jukka Lumion tuore päivitys Duodecimin terveyskirjastoon kroonisesta väsymysoireyhtymästä: Duodecim Terveyskirjasto CFS 21.6.2017

Norjalainen tutkimus osoittaa aerobisen energiatuotannon häiriön ME/CFS-potilailla

ME/CFS-potilaat kokevat yleisesti, että lihakset menevät "hapoille" pienestäkin rasituksesta. Lääkärit kutsuvat ilmiötä somatisaatioksi: "sairas psyyke kääntää psyykkisen oireen fyysiseksi tuntemukseksi". Tuore norjalainen tutkimus on vihdoin pystynyt osoittamaan, että ME/CFS-potilaiden kokemuksen takana saattaa sittenkin olla fyysinen ongelma: ME/CFS-oireista kärsivät potilaat eivät pysty normaalisti käyttämään happea energiatuotantoon (aerobisen energiatuotannon häiriö). Seurauksena on, että fyysisen rasituksen aikana energiaa joudutaan tuottamaan tehottomalla tavalla ilman happea (anaerobisesti), jolloin kudoksiin kertyy maitohappoa. Energialähteinä käytetään aminohappoja, joita energiapulassa saatetaan hakea myös elimistön omista rakenteista (naisilla mm sidekudoksesta, miehillä lihaskudoksesta). Tutkimus tekee ymmärrettäväksi sen, miksi ME/CFS-potilaat kokevat energiankulutuksen lisäämisen esim. vähittäin lisättävällä liikunnalla (Graded Excercise Therapy eli GET) pahentavan sairauden oireita ja edistävän kudosten rappeutumista. Lue tutkimus: Fluge ym. Clinical Investigation 2016

 

Fibromyalgiapotilaat kadottavat placebovasteen kroonisen kivun pitkittyessä

Usein fibromyalgia- ja CFS-oireita ei pidetä todellisina, lääketieteellisesti ymmärrettävän mekanismin kautta syntyvinä vaan ajatellaan potilaiden kuvittelevan oireet. Tuoreen tutkimuslöydoksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkään fibromyalgiaa sairastaneet potilaat eivät ainakaan kuvittele lääkehoidon vaikuttavan, koska he sairauden pitkittymisen myötä näyttävät menettävän kyvyn reagoida lumelääkkeelle. Toistaiseksi joudumme odottamaan vielä vastaavaa tutkimusta CFS-potilailla, joiden oirekuvassa on paljon päällekkäisyyttä fibromyalgiaoireiston kanssa.

Linkki tutkimukseen: Placebovaste Fibromyalgiassa

Subcategories