Norjalainen tutkimus osoittaa aerobisen energiatuotannon häiriön ME/CFS-potilailla

ME/CFS-potilaat kokevat yleisesti, että lihakset menevät "hapoille" pienestäkin rasituksesta. Lääkärit kutsuvat ilmiötä somatisaatioksi: "sairas psyyke kääntää psyykkisen oireen fyysiseksi tuntemukseksi". Tuore norjalainen tutkimus on vihdoin pystynyt osoittamaan, että ME/CFS-potilaiden kokemuksen takana saattaa sittenkin olla fyysinen ongelma: ME/CFS-oireista kärsivät potilaat eivät pysty normaalisti käyttämään happea energiatuotantoon (aerobisen energiatuotannon häiriö). Seurauksena on, että fyysisen rasituksen aikana energiaa joudutaan tuottamaan tehottomalla tavalla ilman happea (anaerobisesti), jolloin kudoksiin kertyy maitohappoa. Energialähteinä käytetään aminohappoja, joita energiapulassa saatetaan hakea myös elimistön omista rakenteista (naisilla mm sidekudoksesta, miehillä lihaskudoksesta). Tutkimus tekee ymmärrettäväksi sen, miksi ME/CFS-potilaat kokevat energiankulutuksen lisäämisen esim. vähittäin lisättävällä liikunnalla (Graded Excercise Therapy eli GET) pahentavan sairauden oireita ja edistävän kudosten rappeutumista. Lue tutkimus: Fluge ym. Clinical Investigation 2016

 

Nuorten ME/CFS: Kansainvälinen hoitosuositus julkaistu

ME/CFS on yleinen sairaus, joka tunnetaan yleisyyteensä nähden poikkeuksellisen huonosti. Tästä syystä myös tutkimustietoa on sairaudesta vähän. Lasten sairauteen pitkään perehtyneet kliinikot ovat laatineet kokemusperäisen ohjeistuksen siitä, miten ME/CFS tulisi diagnosoida nuorilla ja miten oireita voi lievittää.

Linkki suositukseen: Rowe ym. 2017

Linkki vuonna 2014 päivitettyyn aikuisten ME/CFS-hoitosuositukseen: ME/CFS Primer for clinicians 2014

Infektiolääkäri Jukka Lumion tuore päivitys Duodecimin terveyskirjastoon kroonisesta väsymysoireyhtymästä: Duodecim Terveyskirjasto CFS 21.6.2017

Toistetut keittosuolainfuusiot POTS-potilailla: tuore tutkimus

Unestassa olemme jo vuosia auttaneet ortostaattisista oireista kärsiviä CFS-potilailta toistetuilla keittosuolainfuusioilla. Hoitovaikutuksen mekanismia ei tunneta, mutta vasteen toistettavuus ja vasteen säilyminen vuosien ajan puhuvat lumevaikutusmekanismia vastaan. Hoito ei paranna CFS:ää, mutta lievittää oireita laaja-alaisesti. Hoito on hyvin siedettyä ja kustannustehokasta. Infuusioiden toistaminen 3-4 viikon välein on huomattavasti kevyempää, kuin esim. dialyysipotilailla 3 kertaa viikossa toistettavat dialyysit. Tutkimuksen mukaan CFS-potilaiden elämänlaatu on merkittävästi huonompaa kuin muissa sairauksissa, dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien (Hvidberg et al 2015). Tuoreen tutkimuksen mukaan toistetut keittosuolainfuusiot parantavat merkittävästi POTS-oireista kärsivien CFS-potilaiden elämänlaatua (Ruzieh et al 2017).

Hvidberg et al: 2015: CFS-potilaiden elämänlaatu

Ruzieh et al. 2017: Toistetut keittosuolainfuusiot vähentävät POTS-potilaiden oireita ja parantavat elämänlaatua

 

Fibromyalgiapotilaat kadottavat placebovasteen kroonisen kivun pitkittyessä

Usein fibromyalgia- ja CFS-oireita ei pidetä todellisina, lääketieteellisesti ymmärrettävän mekanismin kautta syntyvinä vaan ajatellaan potilaiden kuvittelevan oireet. Tuoreen tutkimuslöydoksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkään fibromyalgiaa sairastaneet potilaat eivät ainakaan kuvittele lääkehoidon vaikuttavan, koska he sairauden pitkittymisen myötä näyttävät menettävän kyvyn reagoida lumelääkkeelle. Toistaiseksi joudumme odottamaan vielä vastaavaa tutkimusta CFS-potilailla, joiden oirekuvassa on paljon päällekkäisyyttä fibromyalgiaoireiston kanssa.

Linkki tutkimukseen: Placebovaste Fibromyalgiassa

LDN ja CFS: Uusi kliininen lääketutkimus alkaa Unestassa

 

Etsimme henkilöitä, joilla on diagnosoitu krooninen väsymysoireyhtymä. Saatatte soveltua vapaaehtoiseksi tutkimushenkilöksi kliiniseen lääketutkimukseen, jos olette vähintään 18-vuotias, olette käyttäneet matala-annoksista naltreksonia (LDN) vähintään puolen vuoden ajan ja olette kokeneet, että LDN lievittää ainakin osaa väsymysoireyhtymäänne liittyvistä oireistanne.

Tutkimukseen osallistuminen ja tutkimuslääkkeet ovat maksuttomia. Kyseessä on tutkijalähtöinen tutkimus, joka ei ole lääketeollisuuden tukema. Tutkimus tehdään Tutkimuskeskus Unestassa Tampereella ja tutkimuksesta vastaa keuhkosairauksien erikoislääkäri, dosentti Olli Polo. 

Alustavan kiinnostuksen tutkimukseen osallistumisesta voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Myöhemmin ilmoitetaan myös puhelinnumero, johon voi ilmoittautua. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostissa tutkittavan tiedote tarkempaa tutustumista varten. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se edellyttää kirjallista suostumusta. Olemme myöhemmin yhteydessä ilmoittautuneisiin.

 

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

1) olette yli 18-vuotias vapaaehtoinen mies tai nainen ja täytätte kroonisen väsymysoireyhtymän diagnostiset kriteerit ICC:n mukaan (varmistetaan Esitietolomakkeella).

2) Teillä on ollut käytössä LDN vähintään puoli vuotta (6 kk), ja nykyinen annoksenne on 3 mg tai 4,5 mg vuorokaudessa.

3) olette vakuuttuneet, että LDN lievittää ainakin osaa krooniseen väsymysoireyhtymään liittyvistä oireistanne.

4) lääkityksessänne tai ei-lääkkeellisissä hoidoissanne ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten 30 vuorokauden (1 kk) aikana.

5) Allekirjoitatte tietoon perustuvan suostumuksen, jossa vahvistatte vapaaehtoisen halukkuutenne osallistua tutkimukseen.

 

Ette ehkä sovellu tutkimukseen, jos:

1) krooninen väsymysoireyhtymänne on erittäin vaikea-asteinen (olette tällä hetkellä pyörätuoli- tai vuodepotilas).

2) Teillä on tällä hetkellä kroonisen väsymysoireyhtymän akuutti pahenemisvaihe.

3) Teillä on tällä hetkellä haittavaikutusoireita, jotka liitätte LDN-lääkitykseen.

4) Teillä on käytössänne vahvoja kipulääkkeitä (ns. opioideja).

5) Teillä on käytössänne pregabaliinia tai gabapentiiniä sisältävä lääke.

6) Teillä on käytössänne immuunijärjestelmää lamaava, immunosuppressiivinen lääke.

7) tutkimuksesta vastaavan lääkärin arvion mukaan tutkimukseen osallistuminen vaarantaisi terveytenne.

 

Tutkimukseen osallistuu noin 130 Suomessa asuvaa tutkittavaa.

 

Subcategories