CDC - NICE - ja nyt myös Valvira

Valvira ei sanojensa mukaan anna hoitosuosituksia, mutta suositteli kuitenkin fyysisen harjoittelun lisäämistä ja kognitiivis-behavioraalista terapiaa kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa ja peräsi niiden saatavuutta koko maassamme. Näihin hoitoihin ohjaamatta jättäminen oli Valviran allekirjoittamalle antaman varoituksen ja yksityislääkäritoiminnan täydellisen kiellon keskeinen peruste. Valviran alkuperäinen 5.9.2017 päivätty teksti oli seuraava: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta on näyttöä (fyysisen harjoittelun lisääminen, kognitiivis-behavioraalinen terapia), saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Yhdysvaltalaisen CDC:n ja myös NICE-suosituspäivitystarpeen ilmoituksen jälkeen ja maamme CFS-potilasyhdistyksen aktiivisen toiminnan tuloksena Valvirakin vihdoin on päättänyt olla suosittelematta hoitomuotoa, joka pahimmillaan vaarantaa potilastuvallisuuden. Näiden hoitojen käyttäminen on aiheuttanut Suomessakin useille potilaille merkittäviä haittatapahtumia ja toimintakyvyn heikkenemistä. 

Valvira 5.12.2017 on päivittänyt tiedonantoaan (Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkuaseuraavasti: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta ja turvallisuudesta on ajantasaista, laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Tämä on hyvä uutinen maamme CFS-potilaille. Valvira ei enää ohjeista käyttämään potilasturvallisuutta vaarantavia hoitomenetelmiä. Näin toteutuu lääketieteellisen hoidon ensimmäinen perusperiaate: "Do not harm!"

Tosin uudessa tekstissäänkin Valvira antaa harhaanjohtavasti ymmärtää, että CFS:ään olisi olemassa hoitomuotoja, joiden tehosta ja turvallisuudesta olisi lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Tähän asti laadukkain lääketieteellinen hoitotutkimus - norjalaisten kaksoissokkotutkimus rituksimabin tehosta CFS:n hoidossa - tuotti negatiivisen tuloksen. Toistaiseksi edelleen ainoa tapa lievittää CFS-potilaiden kärsimystä ja oireita on yksilöllisesti räätälöidyt kokemusperäiset hoidot, joista on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Olli Polo, fysiologian dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys