Fibromyalgiapotilaat kadottavat placebovasteen kroonisen kivun pitkittyessä

Usein fibromyalgia- ja CFS-oireita ei pidetä todellisina, lääketieteellisesti ymmärrettävän mekanismin kautta syntyvinä vaan ajatellaan potilaiden kuvittelevan oireet. Tuoreen tutkimuslöydoksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkään fibromyalgiaa sairastaneet potilaat eivät ainakaan kuvittele lääkehoidon vaikuttavan, koska he sairauden pitkittymisen myötä näyttävät menettävän kyvyn reagoida lumelääkkeelle. Toistaiseksi joudumme odottamaan vielä vastaavaa tutkimusta CFS-potilailla, joiden oirekuvassa on paljon päällekkäisyyttä fibromyalgiaoireiston kanssa.

Linkki tutkimukseen: Placebovaste Fibromyalgiassa