Toistetut keittosuolainfuusiot POTS-potilailla: tuore tutkimus

Unestassa olemme jo vuosia auttaneet ortostaattisista oireista kärsiviä CFS-potilailta toistetuilla keittosuolainfuusioilla. Hoitovaikutuksen mekanismia ei tunneta, mutta vasteen toistettavuus ja vasteen säilyminen vuosien ajan puhuvat lumevaikutusmekanismia vastaan. Hoito ei paranna CFS:ää, mutta lievittää oireita laaja-alaisesti. Hoito on hyvin siedettyä ja kustannustehokasta. Infuusioiden toistaminen 3-4 viikon välein on huomattavasti kevyempää, kuin esim. dialyysipotilailla 3 kertaa viikossa toistettavat dialyysit. Tutkimuksen mukaan CFS-potilaiden elämänlaatu on merkittävästi huonompaa kuin muissa sairauksissa, dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien (Hvidberg et al 2015). Tuoreen tutkimuksen mukaan toistetut keittosuolainfuusiot parantavat merkittävästi POTS-oireista kärsivien CFS-potilaiden elämänlaatua (Ruzieh et al 2017).

Hvidberg et al: 2015: CFS-potilaiden elämänlaatu

Ruzieh et al. 2017: Toistetut keittosuolainfuusiot vähentävät POTS-potilaiden oireita ja parantavat elämänlaatua