CDC - NICE - ja nyt myös Valvira

Valvira ei sanojensa mukaan anna hoitosuosituksia, mutta suositteli kuitenkin fyysisen harjoittelun lisäämistä ja kognitiivis-behavioraalista terapiaa kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa ja peräsi niiden saatavuutta koko maassamme. Näihin hoitoihin ohjaamatta jättäminen oli Valviran allekirjoittamalle antaman varoituksen ja yksityislääkäritoiminnan täydellisen kiellon keskeinen peruste. Valviran alkuperäinen 5.9.2017 päivätty teksti oli seuraava: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta on näyttöä (fyysisen harjoittelun lisääminen, kognitiivis-behavioraalinen terapia), saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Yhdysvaltalaisen CDC:n ja myös NICE-suosituspäivitystarpeen ilmoituksen jälkeen ja maamme CFS-potilasyhdistyksen aktiivisen toiminnan tuloksena Valvirakin vihdoin on päättänyt olla suosittelematta hoitomuotoa, joka pahimmillaan vaarantaa potilastuvallisuuden. Näiden hoitojen käyttäminen on aiheuttanut Suomessakin useille potilaille merkittäviä haittatapahtumia ja toimintakyvyn heikkenemistä. 

Valvira 5.12.2017 on päivittänyt tiedonantoaan (Kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa tarvitaan toimivaa hoitopolkuaseuraavasti: 

"CFS:n hoidon linjaamisen ohella maassamme tulisi luoda potilaille toimiva, perusterveydenhuoltoon ja omalääkäriin tukeutuva hoitopolku. Hoitomuotojen, joiden tehosta ja turvallisuudesta on ajantasaista, laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä, saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Tällä hetkellä osa potilaista ei saa tarvitsemaansa hoitoa."

Tämä on hyvä uutinen maamme CFS-potilaille. Valvira ei enää ohjeista käyttämään potilasturvallisuutta vaarantavia hoitomenetelmiä. Näin toteutuu lääketieteellisen hoidon ensimmäinen perusperiaate: "Do not harm!"

Tosin uudessa tekstissäänkin Valvira antaa harhaanjohtavasti ymmärtää, että CFS:ään olisi olemassa hoitomuotoja, joiden tehosta ja turvallisuudesta olisi lääketieteelliseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Tähän asti laadukkain lääketieteellinen hoitotutkimus - norjalaisten kaksoissokkotutkimus rituksimabin tehosta CFS:n hoidossa - tuotti negatiivisen tuloksen. Toistaiseksi edelleen ainoa tapa lievittää CFS-potilaiden kärsimystä ja oireita on yksilöllisesti räätälöidyt kokemusperäiset hoidot, joista on enemmän hyötyä kuin haittaa.

Olli Polo, fysiologian dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys

 

 

Neurosonic-hoidot ja -tuotteet nyt myös Unestasta

Unestassa Tampereella voit tutustua Neurosonic-divaaniin, jolla on mahdollista lääkkeettömästi lievittää autonomisen hermoston toimintahäiriöistä johtuvia oireita, kuten unettomuutta, levottomat jalat -oireita, kroonisia kipuja tai uupumusta. Kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat reagoivat hoidoille usein päinvastoin kuin odotetaan: rauhoittavat lääkkeet saattavat aktivoida ja vastaavasti aktivoivat hoidot rentouttaa. Kokemus on osoittanut, että tämä pätee myös Neurosonic-hoitoon: useat lievästä tai keskivaikeasta kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat ovat saaneet lievitystä oireisiinsa erityisesti Neurosonicin aktivoivista hoito-ohjelmista. 

Voit varata maksuttoman tutustumiskäynnin Neurosonic-divaanille sähköpostitse osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (otsikoi NEUROSONIC). Jos kokemuksesi on myönteinen, voit jatkaa Neurosonic-hoitoa Unestassa (15 €/käyntikerta) tai kuuden käynnin sarjalipulla (60 €). Unestan kautta on mahdollista hankkia Neurosonic-tuotteet myös omaksesti Unestan kautta.

Tervetuloa testaamaan 12 tai 24 minuuttia kestäviä hoito-ohjelmia.

CDC (USA) ei enää suosittele GET ja CBT-terapioita

PACE-tutkimuksen tutkimusväärennös on tunnustettu arvovaltaisilla tahoilla:

11.7.2017 CDC (Center for Disease Control) USA:ssa poisti 11.7.2017 asteittain lisättävän liikunnan (Graded Excercise Therapy, GET) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) CFS:n hoitosuosituksistaan. Lue myös. 

20.9.2017 Brittien NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) on päättänyt uudistaa perusteellisesti CFS:n hoitosuositukset. Tämä on Suomea ajatellen erittäin merkittävää, koska Suomen Valvira pitää NICE-suosituksia keskeisimpänä ohjekirjanaan. 

Valvira katsoo, että heidän tehtävänään ei ole arvioida tieteellistä tutkimusta eikä ottaa kantaa hoitosuosituksiin. Samalla kuitenkin Valvira edelleen suosittelee, että hoitomuotojen, joiden tehosta on tieteellistä näyttöä (fyysisen harjoittelun lisääminen ja kognitiivis-behavioraalinen terapia) saatavuus koko maassa tulisi varmistaa. Lääkärien oikeusturvan kannalta Valviralla tulisi kuitenkin olla myös lääketieteellistä osaamista tieteellisten tutkimusten laadun arvioimiseksi. Potilasturvallisuus voi vaarantua, jos Valvira ohjeistaa lääkäreitä toimimaan väärennetyiksi osoitettujen tutkimustulosten mukaan.

CFS-potilaiden solutason energiavajaus saa lisävahvistusta

CFS-potilas on joskus vastaanotollani kuvannut kokemaansa uupumusta "kuin voimat olisi lopussa elimistön jokaisesta solusta". Tuore Newcastlessa tehty tutkimus (Tomas ym. PLOS One 2017) osoittaa, että ainakin veressä kiertävien yksitumaisten solujen kyky tuottaa hapen avulla energiaa (oksidatiivinen fosforylaatio) on CFS-potilailla normaalia heikompi. Useista mitatuista soluhengityksen mittareista systemaattisin ero potilaiden ja terveiden välillä havaittiin mitokondrioiden maksimaalisessa hengityskapasiteettissa. 

Uusi tutkimustulos vahvistaa ajatusta, että ME/CFS potilailla on heikentynyt kyky lisätä solutason energiantuotantoa rasituksen tai stressitilanteen vaatimalle tasolle. 

Lue tutkimusartikkeli

Yleisesti hyväksytty kokeellinen hoito ?

Valvira paheksuu lausunnossaan, että allekirjoittanut on määrännyt lääkkeitä kuten pieniannoksista naltreksonia "kokeellisena hoitona laajalle potilasjoukolle". Valviran mukaan kokeellista hoitoa on mahdollista antaa vain muutamalle kymmenelle, ei sadoille potilaille, kuten allekirjoittanut on tehnyt. Ajatteleeko Valvira seuraavasti: kun kokeellista hoitoa on annettu muutamalle kymmenelle potilaalle ja todettu hoidon olevan tehokasta ja hyvin siedettyä, ja kun kokeellisen hoidon kiintiö on tullut täyteen, pitää seuraavalle potilaalle sanoa, että hänen on etsittävä toinen lääkäri, jonka kokeellinen potilaskiintiö ei vielä ole täynnä. Kun lääkkeestä saa hieman kokemusta, sitä ei saa enää kirjoittaa, vaan lääkkeen voi aloittaa ainoastaan sellainen lääkäri, jolla ei lääkkeestä ole aikaisempaa kokemusta.

Loogisempaa olisi ajatella, että jos kokeellisesta lääkkeestä on muutaman kymmenen potilaan kohdalla hyvää kokemusta, jonka perusteella ei ole myöskään erityistä aihetta epäillä merkittävää turvallisuusriskiä, lääkkeen käyttöä voisi jatkaa kokemusperäisenä hoitona, toki edelleen hoidon vaikuttavuutta ja mahdollisia haittavaikutuksia tarkasti seuraten ja kirjaten.

Julkisen sektorin toimijoilla on "yleisesti hyväksyttyä" kokeilla useita masennus-, psykoosi- ja unilääkkeitä, joiden tehosta ja turvallisuudesta ei CFS-potilailla ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Näitä lääkkeitä on siis pidettävä kokeellisina hoitoina. Koska psyykenlääkkeet ovat tehottomia CFS-oireisiin ja aiheuttavat merkittäviä haittavaikutuksia, ei mikään näistä lääkkeistä ole saavuttanut edes kokemusperäisen hoidon tasoa. Koska näitä lääkkeitä edelleen kirjoitetaan kokeellisina hoitoina laajalle potilasjoukolle, tulisi mielestäni Valviran harkita varoituksen antamista laajalle lääkärijoukolle.

Subcategories